U.S. ARMY

Krajané v armádě Spojených států amerických Naši krajané bojovali kromě československých legií také například v armádě Spojených států. V USA žilo před vypuknutím první světové války velké množství našich krajanů, kteří do severní Ameriky odešli v průběhu 19. století hledat nové příležitosti, nejčastěji z ekonomických důvodů. V USA se sdružovali do různých spolků, které se snažily propagovat naše snažení o samostatnost. Pomocí sbírek krajanské spolky získávaly finanční prostředky určené jak pro propagační, tak politickou činnost. Část takto získaných peněz byla použita pro financování našich vzniklých a vznikajících legií v dohodových státech. Před vstupem Spojených států do války hledali někteří muži, kteří chtěli bojovat za samostatnost své vlasti cestu do armád dohodových států. V Americe byla nejbližší takovou zemí Kanada. Spojené státy oficiálně vstoupily do války s Ústředními mocnostmi až v dubnu 1917. V USA nevznikla žádná legie Čechoslováků, jelikož vytváření národních jednotek bylo v rozporu s myšlenkou, že obyvatelé USA jsou jedním národem. Po vypovězení války bylo mužům, kteří nepodléhali mobilizačnímu zákonu USA, umožněno dobrovolně vstoupit do našich legií formujících se ve Francii. První jednotky Armády Spojených států amerických se dostaly do zákopů v říjnu 1917 po secvičení ve Francii. V řadách amerických ozbrojených složek sloužilo okolo 42 000 československých krajanů.

Fotogalerie