Singers tourniquet Bailey London

20.04.2020

Singers turniket bylo jednoduché zařízení používané k prevenci ztráty krve při krvácení. Skládalo se z popruhu a kovového zařízení s kolečkem pro utažení popruhu kolem končetiny. Vyrobeno Bailey London.

http.dp.ua

Zaškrcovadlo (nesprávně škrtidlo) – pryžový nebo textilní pásek určený k zástavě krvácení, většinou tepenného (arteriálního). Širší popularitu získalo během první světové války pod názvem Esmarchovo obinadlo (Johannes Friedrich August von Esmarch (1823–1908). Nyní je tento výraz používán pro gumové / pryžové obinadlo (Martinovo). Lze se také setkat s označením turniket (z angl. tourniquet).

Použití zaškrcovadla

Zaškrcovadlo slouží k zastavování masivního krvácení z končetin, jako následku rozsáhlého řezného, sečného, bodného nebo střelného zranění či amputace končetiny. Používá se dočasně při nedostatku ošetřujících a masivním krvácení jde ale o agresivní způsob, protože dobře utažené zaškrcovadlo často poškozuje tkáň, na kterou tlačí. Téměř vždy je možné jej nahradit tlakem v ráně nebo tlakovím obvazem

Zaškrcovadlo přiložíme přes oděv na zraněnou končetinu ve zvýšené poloze (horní končetina na paži, dolní končetina na stehno). Většinou stačí použít na krátkou dobu několika minut do příjezdu zdravotní záchranné služby či dobu nezbytně nutnou pro přípravu tlakového obvazu.

Nouzově lze použít pruh látky, pásek z kalhot, kravatu, složený trojcípý šátek aj. Zaškrcovadlo by mělo být široké alespoň 5 cm, proto nesmíme použít provázky, silonové punčochy atd. Tlak dostatečný na omezení / zastavení krvácení je schopen při úzkém zaškrcovadle zcela zničit svalstvo a kůži, takže je nutné končetinu amputovat. Utahovat textilní zaškrcovadlo přímo zkrucováním, za pomoci tyčky (roubíku), vede k jeho zúžení a poškození tkáně.

Pro laika je vhodné nejméně zraňující gumové/pryžové zaškrcovadlo. Doporučená šířka je 5–8 cm, při menší šířce hrozí značné poranění svalů. Lékárničky první pomoci často obsahují příliš tenký proužek pryže.

Zpět
Singers tourniquet Bailey London

Fotogalerie